Hvornår bliver tilskuddet udbetalt?

Fonden forventer at udbetale tilskuddet i to rater i hhv. april og oktober i tilskuds­året.

Udbe­ta­lingen skal dog altid afvente ministerens godkendelse af Fondens budget.

Der skal ikke indsendes faktura forud for tilskuddets udbetaling. Udbetaling af tilskud sker til det kontonummer, der er oplyst i ansøgningsskemaet fra tilskudsmodtager.