Hvad gør jeg hvis projektet er forsinket?

Fondens bevillinger er 1-årige og bevilges for et kalenderår.

 

Tilskuddet kan således kun dække projektudgifter, der ligger i perioden 1. januar – 31. december i det kalenderår, som bevillingen vedrører.

 

Der skal derfor opstilles realistiske budgetter for kalenderåret, og aktiviteterne skal kunne gennemføres inden for kalenderåret. Der kan alligevel blive behov for at udskyde visse af projektets aktiviteter til afholdelse senere, eksempelvis som følge af eksterne leverancer, der svigter, barsel eller længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere.

 

En projektforlængelse betyder, at tilskudsmodtager formelt modtager to tilskud - ét tilskud i det oprindelige bevillingsår og ét tilskud i det efterfølgende år. Der skal således aflægges en afrapportering for hvert tilskud / hvert år.

Der kan ansøges om fristforlængelse frem til den 31. december i bevillingsåret. 

 

Skemaet til brug for ansøgning om forlængelser af 2023-projekter kan downloades her:

  • Del 1 Ansøgningsskema(Word)
  • Del 2 Projektøkonomiskema(Excel) 

Ansøgningen skal indsendes i pdf-format, hvor del 1 og 2 er samlet til ét dokument.