Hvad gør jeg hvis projektet er forsinket?

Fondens bevillinger er 1-årige og bevilges for et kalenderår.

 

Tilskuddet kan således kun dække projektudgifter, der ligger i perioden 1. januar – 31. december i det kalenderår, som bevillingen vedrører.

 

Der skal derfor opstilles realistiske budgetter for kalenderåret, og aktiviteterne skal kunne gennemføres inden for kalenderåret. Der kan alligevel blive behov for at udskyde visse af projektets aktiviteter til afholdelse senere, eksempelvis som følge af eksterne leverancer, der svigter, barsel eller længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere.

 

I så fald skal der indsendes en kortfattet foreløbig orientering indeholdende beskrivelse af de omhandlede aktiviteter og et skøn over genbevillingens størrelse til fonden senest den 31. december i bevillingsåret.

 

Den egentlige ansøgning om genbevilling skal sendes til fonden senest den 31. januar i året efter bevillingsåret. (førstkommende arbejdsdag, hvis den 31. januar er en lørdag/søndag).

 

Skemaet til brug for ansøgning om forlængelser af 2018-projekter kan downloades her: