Ændringer i projektet

Det sker, at aktiviteter grundet faglige eller praktiske omstændigheder må ændres. Hvis der skal foretages væsentlige ændringer af faglig karakter og ændringer i projektets budget, skal fonden godkende ændringerne. Tilskuddet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af projektet.

 

Der henvises til fondens vejledning om tilskud for yderligere information om:

  • Ændring af det faglige indhold
  • Ændring af budgettet 

Der opfordres til at kontakte sekretariatet, såfremt der er tvivl om, hvorvidt en ændring forudsætter godkendelse.

Fondens skema til brug for ansøgning om ændringer findes nedenfor. Skemaerne skal ligeledes bruges til opfølgning på bestyrelsens beslutning om delvist tilskud.

 

Skema til brug for ændringer i 2023-projekter

Skemaet består af to dele:

  • Del 1 Ændringsskema (word)
  • Del 2 Projektøkonomiskema (excel)

 

Hvordan og hvornår

Ændringsansøgninger skal indsendes til fonden, så snart behovet opstår og senest ved udgangen af bevillingsperioden den 31. december.

 

Ansøgningen skal fremsendes i pdf-format, hvor del 1 og 2 er samlet til ét dokument.