Spørgsmål undervejs i projektet

Som udgangspunkt er man som tilskudsmodtager forpligtet til at udføre de aktiviteter og følge den tidsplan, der er angivet i ansøgningen. Men undervejs i projektet kan man komme i situationer, hvor dele af projektet må udskydes, hvor der bliver behov for andre aktiviteter end dem, der er angivet i ansøgningen, eller hvor forudsætningerne for projektet i øvrigt ændrer sig, eksempelvis som følge af forhold hos eksterne leverandører.

I kolonnen til venstre er de hyppigst forekommende situationer – og hvordan man håndterer dem - beskrevet. I tvivlstilfælde er man velkommen til at kontakte fonden. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden. 

Kontaktpersoner

Nils Elmegaard
Chefkonsulent
Tlf. 33 39 40 62 

Hanne Elkjær
Chefkonsulent
Tlf. 33 39 42 65

Fondens mailadresse: froeafgiftsfonden@lf.dk