Spørgsmål undervejs i projektet

Som udgangspunkt er man som tilskudsmodtager forpligtet til at udføre de aktiviteter og følge den tidsplan, der er angivet i ansøgningen. Men undervejs i projektet kan man komme i situationer, hvor dele af projektet må udskydes, hvor der bliver behov for andre aktiviteter end dem, der er angivet i ansøgningen, eller hvor forudsætningerne for projektet i øvrigt ændrer sig, eksempelvis som følge af forhold hos eksterne leverandører.

I kolonnen til venstre er de hyppigst forekommende situationer – og hvordan man håndterer dem - beskrevet. I tvivlstilfælde er man velkommen til at kontakte fonden. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden.