Ansøgningsrunde for tilskud i 2019

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2019 gennemføres med ansøgningsfrist den 15. august 2018 kl. 12.

 

Overordnet økonomisk ramme for 2019

Den overordnede ramme for ansøgningsrunden forventes at være ca. 4,3 mio. kr.

 

 

Ansøgningsmaterialet for 2019-runden


Ansøgningsskemaet for 2019, som består af 3 dele:

Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (Word)

Del 2 Projektbeskrivelsen (word)

Del 3 Projektøkonomien (excel)

  

Indsendelse af ansøgning til fonden

Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: froeafgiftsfonden@lf.dk 

Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx KU - Optimering af udbytter i hestebønner”

 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind.

Det er derfor vigtigt at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel

 

Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument.

 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

  

 

Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.

Kontaktpersoner

Nils Elmegaard
Chefkonsulent
Tlf. 33 39 40 62 

Hanne Elkjær
Chefkonsulent
Tlf. 33 39 42 65

Bestyrelsesmøder

Fastlagte bestyrelsesmøder i 2020:

  • Den 5. maj 2020
  • Den 4. september 2020

Fondens lovgrundlag

Klik her for at gå til fondens lovgrundlag

Fondens logo

Klik her for at gå til fondens logo