Ansøgningsrunde for tilskud i 2019

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2019 gennemføres med ansøgningsfrist den 15. august 2018 kl. 12.

 

Overordnet økonomisk ramme for 2019

Den overordnede ramme for ansøgningsrunden forventes at være ca. 4,3 mio. kr.

 

 

Ansøgningsmaterialet for 2019-runden


Ansøgningsskemaet for 2019, som består af 3 dele:

Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (Word)

Del 2 Projektbeskrivelsen (word)

Del 3 Projektøkonomien (excel)

  

Indsendelse af ansøgning til fonden

Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: froeafgiftsfonden@lf.dk 

Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx KU - Optimering af udbytter i hestebønner”

 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind.

Det er derfor vigtigt at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel

 

Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument.

 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

  

 

Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.