Klageadgang

Fondsbestyrelsens afgørelser kan indbringes til Landbrugsstyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen i henhold til § 8, stk. 7 i landbrugsstøtteloven.

En eventuel klage skal sendes til Landbrugsstyrelsen, EU & Landbrug, Grøn udvikling & Ny viden, gron-udvikling-ny-viden@lbst.dk.