Temabaseret særopslag om klima / Afsluttet

Forskning, udvikling og vidensformidling vedr. klimavirkemidler på landbrugsområdet med særligt fokus på frøsektoren

Øget værdiskabelse skal gå hånd i hånd med hensyn til ressourceforbrug, naturforvaltning samt klima- og miljøpåvirkning. Bæredygtig produktion er en væsentlig konkurrenceparameter og fordrer vedvarende udvikling i primærproduktionen og i resten af værdikæden. Klimaforandringerne fremhæves i denne sammenhæng i lyset af klimaloven fra juni 2020. I lyset heraf er der et særligt fokus på projekter, som kan understøtte dansk landbrugs bidrag til klimaløsninger.

Frøafgiftsfonden har besluttet at etablere et særopslag målrettet klimaindsatser inden for frøsektoren, og vil søge disse medfinansieret i Promilleafgiftsfonden, som har etableret et særopslag for klima på hele landbrugsområdet. Derved kan relevante projekter på Frøafgiftsfondens område opnå styrket finansiering og øget effektskabelse.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsrunden for tilskud i 2022 gennemføres med ansøgningsfrist den 4. maj 2021 kl. 12.

 

Ansøgningsmaterialet for 2022-runden

Ansøgningsskemaet som består af tre dele:

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Leverancer, effekter og projektøkonomi (excel)

 

Indsendelse af ansøgningen til fonden

Ansøgningen skal sendes pr. mail til froeafgiftsfonden@froeafgiftsfonden.dk. Skriv venligst projektets titel og ansøgers navn i mailens emnefelt. 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailsen:

  • Del 1 i word, Del 2 i word og Del 3 i excel
  • Ansøgningen samlet i ét dokument i pdf-format

Evt. program til at samle de tre dele i pdf-format: pdfmerge.com 

 

Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en e-mail med kvittering for, at en ansøgning er modtaget af Frøafgiftsfonden. 

 

Fonden forventer at behandle ansøgningerne i maj 2021. Der kan forventes svar ultimo juni 2021.