Klimaopslag for bevillingsåret 2023 under fondens strategi 2022-2025 – Spor 1 Frøproduktion

Forskning, udvikling og vidensformidling vedr. klima og drivhusgasreduktioner i landbrugssektoren med særligt fokus på frøsektoren

Frøafgiftsfonden har besluttet at etablere et opslag målrettet klimaindsatser inden for frøsektoren, og vil søge disse medfinansieret i Promilleafgiftsfonden, som har etableret et opslag for klima på hele landbrugsområdet. Derved kan relevante projekter på Frøafgiftsfondens område opnå styrket finansiering og øget effektskabelse.

Fonden sigter mod at disponere en samlet ramme på 550 - 750 t.kr. til klimaopslaget

Ansøgningsrunden gennemføres med ansøgningsfrist den 16. maj 2022 kl. 12.

Ansøgningsmaterialet for 2023-runden

Ansøgningsskemaet for 2023, som består af 3 dele:

 • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projekt og om ansøger (word)
 • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
 • Del 3 Leverancer Effekter Projektøkonomien (excel)

  Indsendelse af ansøgning til fonden

  Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: froeafgiftsfonden@froeafgiftsfonden.dk

  Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet. 

   

  Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word, Del 2 i word og Del 3 i excel 
  • Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument. 

  Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

   

  Kvittering for modtagelse af ansøgning

  Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.