Sådan søger du

Frøafgiftsfondens treårige strategi for bevillingsårene 2015-2017 kan ses her.

Frøafgiftsfondens strategi for bevillingsårene 2018-2021 kan ses her.

Fondens bevillinger er et-årige. Flerårige projekter kan derfor kun søge om tilskud for et år af gangen, og der skal aflægges regnskab for hvert tilskudsår.

Kontaktpersoner

Nils Elmegaard
Chefkonsulent
Tlf. 33 39 40 62 

Hanne Elkjær
Chefkonsulent
Tlf. 33 39 42 65

Fondens mailadresse: froeafgiftsfonden@lf.dk