Sådan søger du

Frøafgiftsfondens strategi for bevillingsårene 2018-2021 kan ses her.

Fondens bevillinger er et-årige. Flerårige projekter kan derfor kun søge om tilskud for et år af gangen, og der skal aflægges regnskab for hvert tilskudsår.