Ansøgningsrunde for tilskud i 2022 / Afsluttet

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2022 gennemføres med ansøgningsfrist den 13. august 2021 kl. 12

Overordnet økonomisk ramme for 2022

Den overordnede ramme for strategiens spor 1 forventes at være i størrelsesordenen 3-4 mio. kr. og 6-7 mio. kr. for spor 2. 

 

Ansøgningsmaterialet for 2022-runden

Ansøgningsskemaet for 2022, som består af 3 dele:

 • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projekt og om ansøger (word)
 • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
 • Del 3 Leverancer Effekter Projektøkonomien (excel)

  Indsendelse af ansøgning til fonden

  Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: froeafgiftsfonden@froeafgiftsfonden.dk

  Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af udbytter”.

  Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word 
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel  

  Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument. 

   

  Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

   

  Tilbud om foretræde for bestyrelsen

  Fonden tilbyder alle ansøgere at få foretræde for bestyrelsen. 

   

  Foretræde afvikles i forbindelse med bestyrelsens bevillingsmøde den 10. september 2021. Mødet forventes afholdt i mødelokale hos Landbrug & Fødevarer, Axelborg, København. 

   

  Kvittering for modtagelse af ansøgning

  Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.