Sådan søger du

Ansøgningsmaterialet herunder strategi, vejledning, ansøgningsskema samt ansøgningsfrist kan findes i kolonnen til venstre.

Fondens bevillinger er et-årige. Flerårige projekter kan derfor kun søge om tilskud for et år af gangen, og der skal aflægges regnskab for hvert tilskudsår.