Opkrævning af produktionsafgiften

  

‎22‎-‎10‎-‎2018

 

Frøafgiftsfonden har i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018 hjemmel til at opkræve produktionsafgifter for græs-, kløver- og grønsagsfrø, som avles i Danmark.

 

Link til gældende bekendtgørelse om produktionsafgift på frø, jf. bekendtgørelse nr. 1671 af 14. december 2018.

 

 

 

Ingen opkrævning i 2019 for høståret 2018

I 2019 vil der ekstraordinært ikke blive opkrævet produktionsafgifter. Det sker på baggrund af tørkepakken, som regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i september 2018 er blevet enige.  

 

Et af tørkepakkens elementer er en tilførsel af midler til landbrugets fonde svarende til den budgetterede afgiftsopkrævning i 2018. På baggrund heraf bliver der fra Miljø- og Fødevareminisiteriet tilført 2,2 mio. kr. til Frøafgiftsfonden.

 

 

Forventet opkrævning igen i 2020 for høståret 2019

Der vil i 2020 igen blive opkrævet produktionsafgifter. Det forventes, at afgiften vil blive fastsat til samme niveau som i 2018 dvs. 2 promille af afregningsbeløbet til avleren.

 

 

 

Beregningen og indbetalingen af afgiften

Produktionsafgiften beregnes på baggrund af det samlede afregningsbeløb, der kontraktmæssigt tilkommer avleren inden fradrag af omkostninger til tørring og rensning, men før tillæg af merværdiafgift.

 

Det påhviler køberen (frøfirmaet) at tilbageholde afgiften ved den endelige afregning med avleren senest den 11. juni og senest 3 uger herefter at indbetale afgiften til Frøafgiftsfonden.

 

Indbetalingen skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor, når den årlige afgiftsindbetaling er over 10.000 kr.

 

Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

  

Skema og revisionserklæring for høståret 2019 vil kunne tilgås her forventelig i maj 2020.