Opkrævning af produktionsafgiften

 

Frøafgiftsfondens formål er at styrke mark- og havefrøbranchens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

 

Frøafgiftsfonden er reguleret i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1586 af 14. december 2015.

 

Til finansiering af aktiviteterne opkræver Frøafgiftsfonden produktionsafgifter for græs-, kløver- og grønsagsfrø.

 

Produktionsafgiften er fastsat til 2 promille af afregningsbeløbet til avleren, jf. gældende bekendtgørelse nr. 802 af 29. juni 2015.

 

Afgiften beregnes på baggrund af det samlede afregningsbeløb, der kontraktmæssigt tilkommer avleren inden fradrag af omkostninger til tørring og rensning, men før tillæg af merværdiafgift.

 

Det påhviler køberen (frøfirmaet) at tilbageholde afgiften ved den endelige afregning med avleren senest den 11. juni og senest 3 uger herefter at indbetale afgiften til Frøafgiftsfonden.

 

I henhold til bekendtgørelsen skal indbetalingen attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor, når den årlige afgiftsindbetaling er over 10.000 kr.

 

Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

  

 

 

Skema og revisionserklæring for høståret 2017 / 2018  kan downloades her:  

 

 

 

Kontaktpersoner

Nils Elmegaard
Chefkonsulent
Tlf. 33 39 40 62 

Hanne Elkjær
Chefkonsulent
Tlf. 33 39 42 65

Fondens mailadresse: froeafgiftsfonden@lf.dk