Fondens budgetter og regnskaber

Frøafgiftsfondens budgetter og regnskaber er godkendt af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra fondens bestyrelse.

 

Det fremgår af fondens budgetter og regnskaber, hvem der har fået tilskud, tilskuddets størrelse, hvilke projekter der ydes tilskud til samt en kort beskrivelse af projekterne.

 

Budgetter

 

Regnskaber