Bestyrelsen

Fondens bestyrelsen består af seks repræsentanter for landbruget og tre repræsentanter for offentlige interesser, der udpeges af miljø- og fødevareministeren i henhold til landbrugsstøttelovens regler.

Bestyrelsen er udpeget for en fireårig periode ad gangen. Indeværende udpegningsperiode er 1. november 2016 - 31. oktober 2020.

Udpegningen af landbrugets repræsentanter sker efter forudgående udtalelse i enighed fra Landbrug & Fødevarer, Brancheudvalget for Frø, Dansk Frø,  Dansk Havefrøavlerforening og Økologisk Landsforening.

Udpegningen af repræsentanterne for de offentlige interesser sker efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet og Det Frie Forskningsråd.