Bevillinger i 2016

Frøafgiftsfonden har i 2016 givet tilsagn om at støtte følgende projekter:

Klik på nedenstående links for at komme til tilskudsmodtagers hjemmeside for de enkelte projekter. Alle tal på denne side er i 1.000 kr.

  Århus Universitet
 
1.
 3030 i 2020 - mere græsfrø med relativt mindre input
1.096
 2.  Biomasse, kvælstof og vækstregulering i alm. rajgræs til frø
 332
 3.  Frøavl af græsmarksbælgplanter
 265
 4.  En ny spinatfrøsucces
 244
 5.  Øget udbud af herbicider til spinat og andre havefrøafgrøder
 239
 6.  Udfordringer i produktion af korsblomstrede havefrøafgrøder
 190
 7.  Effekt af Atlantis OD overfor forskellige græsser
 64
 8.  Placeret kvælstof til græsfrøudlæg
 157
 9. Væselhales biologi - bedre bekæmpelse  98
  Århus Universitet i alt:
 2.685
     
  SEGES P/S
 
 10.  3030 i 2020 mere græsfrø med relativt mindre input
 556
 11.  Frøavlsrådgivning og sikring af "mindre anvendelse af planteværns midler"
 450
 12.  Sortsundersøgelsen  140
 13.  En ny spinatfrøsucces
 227
 14.  Optimeret svampebekæmpelse i strandsvingel
 200
 15. Afpudsningsstrategier i frøgræs om efteråret   150
  SEGES i alt:
 1.723
     
   Københavns Universitet
 
16. Gradueret vækstregulering af rødvingel basseret på afgrødens biomasse
 191
   Københavns Universitet i alt:
 191