Miljø- og Fødevareministeriets årsrapporter om jordbrugets fonde

Miljø- og Fødevareministeriet offentliggør årligt en samlet rapport vedrørende Promille- og Produktionsafgiftsfondenes virksomhed. Nedenfor findes senest tilgængelige samt historiske rapporter.

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013

Årsrapporterne for tidligere år kan findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.