Bevillinger i 2017

Frøafgiftsfonden har i 2017 givet tilsagn om at støtte følgende projekter:

På hver af de enkelte tilskudsmodtagere er der indsat et link for at komme ind på deres hjemmesider for at kunne se de enkelte projekter. Alle tal på denne side er i 1.000 kr.

  Aarhus Universitet  
1. Biomasse, kvælstof og vækstregulering i alm. rajgræs til frø
344
2. Vækstforhold og udviklingstrin påvirker effekt af vækstregulering 293
3. Frøavl af græsmarksbælgplanter 275
4. Øget udbud af herbicider til spinat og andre havefrøafgrøder  234
5. Nye udlægsmetoder - bedre bekæmpelse af græsukrudt 245
6. Udfordringer i produktion af korsblomstrede havefrøafgrøder 220
7. Delt N baseret på afgrødens behov   192
8. 00-kvalitet i engrapgræs     180
9. Udvikling af rækkedyrkningssystemer i frøgræs     180 
10. Svampebekæmpelse i spinat - afprøvning af nye strategier     168
11. Placeret kvælstof til græsfrøudlæg     161
12. Væselhales biologi - bedre bekæmpelse  160
  Aarhus Universitet i alt 2.652

    
  SEGES P/S  
13. Optimeret svampebekæmpelse i strandsvingel  200
14. Gødningsstrategi og vækstregulering i alm. rajgræs og strandsvingel 189
15. Bekæmpelse af ukrudt i spinat til frøavl 100
16. 00-kvalitet i engrapgræs 92
17. Mekanisk renholdelse og båndsprøjtning i markfrø 92
18. Strategier i bekæmpelse af svampesygdomme i spinat 68
19.  Frøavlsrådgivning og sikring af "mindre anvendelse af plante-værns midler" 450
20. Sortsundersøgelsen 144
21. Registreringsnet frøgræs 75
  SEGES P/S i alt 1.410
     
  Københavns Universitet  
22. Gradueret vækstregulering af rødsvingel basseret på afgrødens biomasse 145
  Københavns Universitet i alt 145